Κύλινδροι με μη αντιγράψιμο κλειδί, είναι οι κύλινδροι που διαθέτουν ταυτότητα, κάρτα κατόχου. Για την αντιγραφή των κλειδιών χρειάζεται η κάρτα που παραλαμβάνεται με την αγορά του.